Afdrukken

Voetreflex massage

De voet is als een spiegel voor de mens.

Alle organen en lichaamsdelen zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden. 

Door de reflexzones middels drukpunttechnieken te behandelen gaan er impulsen uit naar de corresponderende organen, waardoor eventuele blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen. 

Een verstoring/blokkade in de energiebanen kan tijdens de behandeling voelbaar zijn door bijvoorbeeld pijnpunten, warmtegevoel, tintelingen etc. 

De plekken waar deze signalen zich voordoen, kunnen aangeven in welk orgaan of lichaamsdeel te weinig energie doorstroming (blokkade) is, waardoor klachten kunnen ontstaan. 

Het bewerken van deze reflexen neemt spanning weg en helpt het lichaam zijn eigen evenwicht te vinden. 

Ook gezonde mensen kunnen ervaren dat de voetreflex behandeling een zeer weldadige uitwerking heeft. Het doel van de voetreflexologie is om deze harmonie weer te herstellen.

foto voetreflex